Βασιλική Ξηνταροπούλου | Βασιλική Ξηνταροπούλου

Βασιλική Ξηνταροπούλου

Η Βασιλική Ξηνταροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κάτοχος διπλώματος Αρχιτέκτων Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής, του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μέλος του ΤΕΕ από το 2008, συνεργάστηκε με αξιόλογους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και κατασκευαστικές εταιρείες σε ποικίλα έργα.

Σήμερα, με έδρα το Άργος, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με κύριο αντικείμενο, την αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη σε όλες τις εκφάνσεις της.

Το γραφείο στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς αναλαμβάνοντας πλήρεις μελέτες κατασκευαστικών έργων με γνώμονα την αισθητική και τη λειτουργικότητα.

Αρχιτεκτονική μελέτη

 • Μελέτη χαρακτηριστικών ακινήτου
 • Έρευνα & μελέτη αναγκών πελάτη
 • Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων
 • Αρχιτεκτονική μελέτη εξωτερικών όψεων
 • Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών χώρων
 • Έρευνα υλικών & επιλογή
 • Φωτορεαλιστική απεικόνιση αποτελέσματος
 • Παρουσίαση έργου & επανεξέταση του με τον πελάτη

Πολεοδομική Μελέτη

 • Μελέτη χαρακτηριστικών ακινήτου
 • Στατική μελέτη
 • Αντισεισμική μελέτη
 • Αναπροσαρμογή βάση της αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Έκδοση αδειών από τις σχετικές υπηρεσίες
 • Επίβλεψη εργασιών εκτέλεσης έργου (θεμελίωση, σκυρόδετηση κλπ)

Διεξαγωγή Ενεργειακής Επιθεώρησης (Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού )

 • Μελέτη χαρακτηριστικών ακινήτου (προσανατολισμός, θερμοκρασία κλπ.)
 • Μελέτη απαιτήσεων πελάτη
 • Εφαρμογή ΚΕNΑΚ
 • Μελέτη θερμομόνωσης, θέρμανσης, ψύξης & εξοικονόμησης ενέργειας
 • Έκδοση αδειών από τις σχετικές υπηρεσίες
 • Επίβλεψη εργασιών εκτέλεσης έργου

Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων & Αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη διατήρηση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4178/13).