Βασιλική Ξηνταροπούλου | ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ